Game 18+ của Trung Quốc làm tình tập thể

Sangeeta – Thức ăn của bạn có thể không được thực hiện. Làm một việc, bạn rời đi sau khi ăn xong. Tôi—không không, thế thì tôi sẽ trễ mất. Sangeeta – Bây giờ bạn phải rời đi sau bữa tối. Tôi sẽ không nghe bất cứ điều gì. Sau đó hai chúng tôi cùng nhau ăn tối, ăn tối xong cũng đã hơn 12 giờ đêm. Ăn tối xong, tôi giúp anh làm mọi việc, cũng đã 1 giờ đêm. Bây giờ tôi thậm chí không có cơ hội để mua một chiếc xe hơi. Sau đó, Sangeeta nói – Aditya, bạn ở lại đây đêm nay. Với lý do tương tự, tôi sẽ có công ty của bạn và làm quen với gia đình. Lúc đầu tôi do dự, muốn nói điều gì đó trước khi Sangeeta có thể nói.