Gái dâm đeo kính được móc cua phê trợn cả mắt

Tôi rất xấu hổ và bỏ đi. Sau đó, tôi bắt đầu làm việc trên bản thân mình. Khoảng hai tuần đã trôi qua kể từ đó. Từ từ mọi thứ trở nên bình thường. Rất may, phần còn lại của công ty không biết gì về vấn đề này. Rồi một ngày Ngài gọi tôi vào văn phòng của ông ấy. Tôi đã đến văn phòng của Ngài. Anh ta đi đến và ngồi xuống trước anh ta. Thực ra từ hôm đó, tôi không nói nhiều với đầu vì không đủ can đảm. Vì vậy, tôi đã ngồi lặng lẽ vào ngày hôm đó. Ngài nhìn lướt qua và nghĩ rằng tôi sẽ không nói. Anh ấy nói – bạn là con người như thế nào? Tôi nói – tốt.