FSDSS-231 Không ngờ với kỹ năng làm tình của em

FSDSS-231 Không ngờ với kỹ năng làm tình của em, sữa bắt đầu chảy. Mẹ ôm tôi vào ngực và bắt đầu cho tôi bú sữa. Trong khi đó, ham muốn tình dục của tôi đã tăng lên, vì vậy tôi bắt đầu chỉ tay vào rốn của mẹ. Rồi từ từ tay tôi lần vào âm hộ của mẹ. Tôi cảm thấy rằng âm hộ của mẹ tôi rất trơn. Khi tôi đặt hai tay của tôi gần âm hộ mịn màng của mẹ tôi, mẹ tôi dang rộng hai chân của mình. Vì đây là lần đầu tiên của tôi, tôi bắt đầu vui vẻ. Tôi buông núm vú của mẹ tôi và đi xuống và bắt đầu mút âm hộ của mẹ tôi bằng lưỡi của tôi.