Đó thực sự là một giấc mơ. Nhớ lại chỗ mà tôi đã cho nàng sướng bằng ngón tay, tôi luồn lưỡi vào âm vật nàng, nàng bắt đầu hưởng thụ và một lúc sau nàng bảo tôi nằm lên người nàng, đầu tôi hướng về phía chân nàng. tôi đã làm những gì anh ấy nói với tôi Tôi bò bằng bốn chân trên người cô ấy và bắt đầu bú âm hộ cô ấy một lần nữa từ một vị trí khác. Tôi ngạc nhiên và rùng mình khi cảm thấy anh ta cầm nó trong tay và càng cảm thấy môi anh ta trên quy đầu. !…Cô ấy đang bú cặc tôi, lạy Chúa, thật là sướng…..!. Nàng làm ít nhiều mà nó hầu như không vào miệng nàng, nàng ngừng cười nói: –