Em nữ sinh phải trả giá đắt sau khi lỡ tay trộm đồ

bạn ngủ với tôi trên giường của tôi Pawan- Không, bạn đang nói gì vậy… Tôi không thể. Tôi đã làm điều này như thế nào? Có gì sai với điều này? Pawan – Điều này là sai. Tôi ngủ phòng khác, anh ngủ ở đây. I- Có gì đâu, tôi chỉ nói về việc đi ngủ, không phải để đụ tôi. Tại sao bạn lại phản ứng như vậy? Tôi, bạn chưa nói với tôi rằng bạn cũng muốn làm tình với tôi … Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cứ im lặng như thế này? Pawanno… không… không… ah… bạn đang hiểu lầm. bạn có thể cho tôi biết được không? Tôi ngủ bên ngoài, bạn cũng ngủ. Không, không … đợi đã.