Em người yêu dâm đãng đòi địt ở khắp mọi nơi

Lần này sau 25 phút làm tình bằng âm hộ, anh ta để lại nước trong âm hộ của con gái tôi. Cái chương trình chết tiệt đó đã kết thúc…và anh ấy đã ra đi. Tại đây cô thay quần áo và rời khỏi phòng. Bây giờ cô bắt đầu đi chơi. Tôi làm theo. Con gái tôi từng đến Nakago thường đến ngôi nhà ở đó. Khi tôi đi ra phía sau, tôi thấy con gái tôi gọi to: “Nathy Maji! Nathy Maji!” Nghe tiếng anh, một người phụ nữ khoảng 50, 60 tuổi đi tới. Nhìn thấy anh ta, con gái tôi nói – Naseema ji, lấy 1000 rupee. Naseema nói – Hôm nay hai người có sao không? Con gái tôi nói – vâng… con đi đây. Cô bước ra đường và bắt đầu tấp vào lề.