Em gái ngành cực ngon bú cu điêu luyện

Tôi sẽ đến Balwinder Bhai – Tôi không phải là thầy của bạn, tôi là Balwinder. Hãy coi tôi là bạn của bạn. Bằng cách đó, bất cứ điều gì bạn làm, bạn sẽ làm tốt và bạn cũng sẽ thích nó. Tôi đáp – Chúa Guruji. Sau đó, Guru tát vào mông tôi một cái tát lớn và cảnh cáo – Nandan không phải Guruji… Balwinder, bạn có hiểu không? Guruji vòng qua cửa và cho tôi vào. Khi vào bên trong, anh ta nói – Loop đã đi chuẩn bị đồ ăn, vậy hai chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Guruji nói – Nandan, hãy coi đó là nhà của bạn và sống thoải mái. Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn cần bất cứ điều gì.