Em ấy ngon như thế này không chịch hơi phí

Anh đưa sữa cho Fiza. Cô rất ấn tượng với cách cư xử yêu thương của Asif. asif là 4 Tôi đã chăm sóc em gái nhỏ Fiza của tôi trong nhiều ngày. Anh đã chăm sóc cô rất chu đáo. Đưa tôi vào phòng tắm vào buổi sáng. Tôi sẽ làm một số đánh răng, v.v. Cả hai đã rất thân thiết trong khi làm tất cả những điều này. Cả hai trông như anh em, nhưng lại là người khác giới. Bị người khác phái hấp dẫn là chuyện thường. Nhưng mấu chốt ở đây là tình yêu thường bị gọi là mù quáng. Tình yêu không xem đường nào đúng, đường nào không. Cũng giống như lửa và dầu với nhau không an toàn.