Được thằng bạn giới thiệu em gái ngành bướm đẹp

Trong khi đó, người phục vụ mang cà phê đến. Ngay lập tức, Rajesh di chuyển chân của mình ra. Sau đó, anh ấy nói – nếu tôi có thể ở lại với bạn một đêm, tôi sẽ đưa công việc kinh doanh của bạn lên một tầm cao mới. Tôi cũng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tối nay. Kinh doanh sẽ tăng lên. Tôi đã hạ quyết tâm và đồng ý với anh. Cô đi về nhà từ đó. Chúng tôi đã không nói chuyện trong 2 ngày. Sau đó, tôi gọi cho Rajesh và hỏi – khi nào và ở đâu? tôi có 2 Ban ngày, vì hôm nay chồng tôi sẽ đi công tác ở Punjab! Sau đó, anh ấy yêu cầu gặp nhau tại cùng một quán cà phê tối nay. Thậm chí ngày nay, tôi ăn mặc phù hợp cho các cuộc họp.