#1 #2

Được em gái ngon bú cặc nút cán cực phê công tố viên nắm giữ lúc đầu sau đó tăng dần chuyển sang bào chữa. Cuộc tranh luận tại tòa này thực sự rất thú vị. Cả bên công tố và bên bào chữa đều thể hiện ở trình độ rất cao. Những người quan sát, bao gồm cả tôi, đều bị cuốn hút bởi nó. Trước khi họ biết điều đó, 2 giờ đã trôi qua. Ngoài ra, hầu như không có ai ra ngoài lưng chừng. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn nghi ngờ, tại sao hôm nay tôi không thấy Vera Su Lẽ ra đây phải là vũ khí phòng thân có lợi nhất. Mei Yu đã tốn bao công sức để khiến tôi mời cô ấy đến. Nhưng chị không lấy ra mà dùng.