Dục vọng của cô vợ trẻ khi về quê chơi

Sau khi Lohan nói rất nhiều, anh ấy đã đồng ý. Lokesh bỏ túi và đi mua rượu, v.v. Rohan cố tình nhờ anh mang rượu ngon để Lokesh phải đi xa và không thể về sớm. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Lokesh rời đi. Sau khi gửi Lokesh, Rohan đóng cửa và đến chỗ tôi. Anh ấy nói với tôi rằng bây giờ không ai quan tâm và sẽ mất một thời gian để Rokesh đến. Toàn bộ cái túi đó chứa đầy phim khiêu dâm. Họ sẽ tiệc tùng thâu đêm xem phim khiêu dâm. Lohan cho biết cô ấy làm điều này nhiều lần. Ngoài Lokesh, nhiều người bạn của tôi cũng xem phim khiêu dâm cùng nhau. Lohan nói – Anh cũng xem phim khiêu dâm à?