Anh ấy- à…vâng…đã biến mất…uh…thoải mái…Rajesh. Tôi – nó đã làm tổn thương tình yêu của tôi? Cô ấy nói – vâng, một chút. Tôi- bây giờ tôi đang từ từ đưa con cặc của mình vào hết cỡ. Anh ấy – ah… vâng… đã đi… ah… con cặc trong âm hộ của tôi. Tôi- bây giờ tôi đang nằm trên bạn với con cặc của tôi trong âm hộ của bạn. Cô thổn thức – ôi mẹ kiếp…làm ơn đi. Lâu lắm rồi mới được bú cặc. Rồi tôi bắt đầu nức nở ahhhhhhh Tôi đang chọc con cặc của tôi. Có tiếng vòng tay Adiba và tiếng nức nở. Cô ấy cũng rất thích ngón tay vào âm hộ của mình. Tôi nói – em yêu…cặc anh sắp lăn vào trong âm hộ em rồi.