Cô ấy đã có nhiều chi tiết với tôi và tôi coi cô ấy là một người phụ nữ đúng đắn. Ý tôi là đúng theo nghĩa là cô ấy đảm nhận trách nhiệm của mình và khi cô ấy phải nói những điều ác ý vào mặt bạn, cô ấy làm điều đó bởi vì cô ấy cảm thấy điều đó là cần thiết. Nhưng đồng thời, cô ấy rất đúng, cô ấy rất điếm. Và cô ấy là một con điếm vì đã đúng. Nói cách khác, nếu anh ta cảm thấy cần được quan hệ cấp bách, anh ta sẽ làm. Bất kể là ai, kể cả khi anh ấy là bạn trai của một trong số chúng tôi, hay anh ấy là người nhà của cô ấy (nếu bạn biết cô ấy, đừng nói với cô ấy rằng tôi đã viết điều này,