Đồng nghiệp của tôi là một con đĩ

Bạn đã được giới thiệu với tôi. Hãy bắt đầu nói chuyện. Đàm từ tháng 12/2018. Tôi có thói quen hút thuốc, vì vậy tôi thường thấy Tôi đã mua thuốc lá. Tôi đang nói về gần văn phòng của tôi. Đây là thói quen hàng ngày của tôi. Một văn phòng mới đã được mở. Tôi không biết điều gì đó như thế này có thể xảy ra với tôi. Nhưng họ nói rằng khi Chúa ban cho, ông ấy đã xé mái nhà. Ngày tháng trôi qua. Vào tối ngày 12 tháng 1, sau khi uống một vài ly tại văn phòng, tôi đi ra ngoài để hút thuốc. Ở đó, một số cô gái đường phố đang giữ ấm cho mình bằng cách đốt lửa.