tôi như không có gì vì đối tác của tôi đang ở đó. Tôi nói: Chào anh họ, tôi là Mara, em họ của bạn, tôi hy vọng bạn chưa quên tôi, làm thế nào bạn đã được? – Tốt và bạn, bạn đang làm gì ở đây? – Chà, tôi ở đây vì chúng ta sắp có một khóa đào tạo để đi làm và tôi đã xin dì số điện thoại của bạn để tôi có thể gọi cho bạn và xem liệu chúng ta có thể gặp nhau vào một ngày nào đó và bắt kịp công việc của chúng ta không. cuộc sống- Tất nhiên, vâng, bạn đang ở khách sạn nào? – Tôi đã cho anh ta địa chỉ và anh ta nói với tôi rằng anh ta sẽ đến đó sau chưa đầy một phút nữa và mọi chuyện là như vậy.