#1 #2

Đáng để xem công sở của diễn viên thư ký bắt đầu thấy sợ Bởi vì lão đại kia làm sao có thể đứng ở lan can không rời đi, hiện tại đêm nay ta thật đúng là hỏng mất, nhất định là bị phát hiện Sau đó tôi nghe thấy tiếng ông chủ nôn mửa, sau đó là một đống đồ vật rơi xuống mặt nước, may mà tôi ngồi ở thượng nguồn, nếu không sẽ bị nôn ra máu, quay lại tắm rửa ba ngày ba đêm. Tôi lại thấy một chất lỏng màu vàng rơi thẳng đứng trên cầu, chắc là do tôi uống nhiều quá nên nôn ra và tè ra đây Tôi nghĩ mình làm như vậy sẽ không sao, một lúc sau anh ấy sẽ bỏ đi.