Công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch và cái kết

Bây giờ lỗ đít của cô ấy ở ngay trước mặt tôi. Tôi hiểu những gì anh ấy nói. tôi liếm mông cô ấy để làm hài lòng cô ấy đã bắt đầu. Ở vị trí này, tôi không thể liếm mông cô ấy đúng cách. Hắn cũng biết chuyện này, leo lên giường, đến tư thế chó mà nói: “Liếm anh đi..” Bây giờ tôi đã có một cái nhìn thích hợp vào mông của cô ấy. Mông của cô ấy rất mềm và lỗ đít của cô ấy có màu hồng. Tôi đưa miệng vào lỗ của cô ấy và bắt đầu liếm. Tôi đang liếm cô ấy bằng chiếc lưỡi đầy đủ của mình để làm hài lòng cô ấy. Tôi liếm mông cô ấy trong 10 phút. Sau đó anh ấy yêu cầu tôi nằm xuống.