ít nhất cô ấy đã kể cho tôi nghe những chi tiết tuyệt vời về cách cô ấy tự xử lý. kín đáo và giấu cạm bẫy của mình. Bây giờ trở lại sống ở nhà, tôi nghĩ rằng nội tiết tố của cô ấy đã dịu xuống, nhưng không phải vậy, vì khi chúng tôi nói chuyện, chủ đề này đã nảy sinh theo cách này hay cách khác. Nếu tôi có một người bạn, nếu tôi muốn tôi đến gần hơn với những người này, những người rất nổi tiếng với tôi và những chủ đề ít nhiều tương tự khác. Trong khi đó, cô ấy ăn mặc sang trọng và có gu thẩm mỹ tốt, làm nổi bật những đặc điểm cá nhân của cô ấy: lolas thẳng đứng,