cọ xát vào nhau tại thời điểm đó với bàn tay của cô ấy ở đó, ngay tại đó. Chỗ phình ra của tôi cũng lớn hơn, có hai lần cô ấy để ý và tôi để ý thấy má cô ấy hơi bị sượt qua. Tôi biết anh ta đang bị kích thích vì anh ta cũng giống như vợ tôi, với phim khiêu dâm anh ta nóng bỏng hơn phim có điều hòa.Và ở cuối phim, Có một sự im lặng quan trọng, tôi biết trước rằng nó đang ở đỉnh điểm vì không ai trong chúng tôi tắt được cuộn băng tự tua lại, chỉ có sự im lặng ngự trị. Tôi đứng dậy, tôi phải làm điều gì đó hợp lý, bây giờ hoặc không bao giờ. Trò chơi khiêu dâm sẽ bắt đầu.