Cô vợ dâm đãng và anh da đen hàng khủng

Chồng cô ấy có một cửa hàng bán một số thứ và cả hai đều từng sống ở UP Ở một thành phố lớn, có một phòng cho thuê. Bằng cách này, cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp tục trong vài ngày. Một ngày nọ, cô ấy nói – đừng gọi tôi là chị dâu. Tôi nói – ok, em yêu. Cô ấy đã rất vui khi nghe Janu và nói: Vâng, không sao đâu. Bây giờ tôi bắt đầu gọi chị dâu của tôi là em yêu. Một hôm tôi hỏi – em yêu, chồng em có yêu em… vì tất cả những cuộc vui không? Cô ấy nói – anh ấy yêu tôi, nhưng anh ấy không có nhiều quyền lực. Không có gì xảy ra với họ. Tôi đã nói – sau đó bạn cần một cú giật mạnh. cô ấy nói có.