Cô nàng vú to cần tìm việc làm và ông chủ may mắn

Đã có rất nhiều pháo nổ, nên cũng có rất nhiều cơn thịnh nộ. Cô ấy đã gọi cho tôi nhiều lần để đi dạo và làm việc, vì vậy cả hai chúng tôi đã có một tình bạn tốt. Một ngày tôi ở nhà buồn chán. Tôi nói với Mehak – đến nhà của tôi, giờ của tôi chưa kết thúc. Lúc đầu cô ấy bắt đầu từ chối, nhưng cũng nói rằng nếu cô ấy không nghe lời tôi, tôi sẽ không nghe cô ấy. Rồi sau khi khăng khăng, cô ấy nói – Tôi sẽ quay lại trong một thời gian ngắn. Không có ai ở nhà tôi ngày hôm đó. Tôi nghĩ hôm nay tôi nên đụ con bé. Chẳng bao lâu cô ấy đến nhà tôi.