Cô bạn gái nứng lồn đòi bú buồi suốt ngày

Nhưng trong khi nói chuyện với mọi người, cô ấy bắt đầu đi đâu không rõ. Với một tín hiệu khác, cô rời khỏi mọi người và đi sang một bên. Khi rời đi, cô ấy bắt đầu vẫy gọi tôi. Đi phía sau họ, tôi đến bên trống. Khi tôi đến chỗ anh ấy, chị dâu tôi nói – bạn đang gặp tôi, có chuyện gì vậy! Lúc đầu, tôi sợ rằng mẹ tôi sẽ nói với tôi. Vậy thì tôi dám nói – chị dâu, chị trông thật xinh đẹp. Tôi không thể ngừng nhìn chị. Anh cười cho qua chuyện, tôi hiểu chuyện sẽ giải quyết ổn thoả với chị dâu. Tôi nói – chị dâu, chị cho em số điện thoại đi… chúng ta nói chuyện sau.