Cô ấy có thể làm tình từ ngày này qua ngày khác

Sau khi rời khỏi dì, tôi xin lỗi dì và nói: “Dì ơi, con xin lỗi nếu đã làm dì khó chịu”. Nhưng không hiểu sao tôi không thể sống thiếu tình dục với em. Nói về điều đó, tôi sẽ lấy đồ đạc của tôi từ nhà bạn ngay bây giờ. Dì không nói gì. Tôi bắt đầu rời khỏi phòng anh ấy. Vậy tôi có thể để anh ấy ở nhà bạn được không? Dì nói – Mang cho tôi ít thuốc nhỏ mắt và đưa cho tôi. Tôi thấy dì không giận tôi lắm. Ngày hôm sau tôi mang đạn của mình đến đưa cho anh ta. Sau đó, tôi đã sợ hãi trong nhiều ngày để dì tôi không làm ầm lên. Tôi đến gặp anh ấy một mình và cố gắng nói chuyện bình thường với anh ấy.