CJOD-295 Một lần lỡ nhìn trộm vợ chồng hàng xóm XXX

CJOD-295 Một lần lỡ nhìn trộm vợ chồng hàng xóm XXX, Người cô nói, tôi nên làm gì nếu tôi trông đẹp, Tôi xấu xí. Sau đó, tôi nói, Cô ơi, cô thật đẹp, Là số một trên con phố của bạn. Người cô hỏi tôi,tôi có nghĩ rằng bạn là người gợi cảm. Tôi nói có, cô, rất nhiều. Khi anh ta căng môi ra với tôi, tôi cảm thấy rằng hôm nay, có lẽ cô tôi đã chủ động trong tay, và bây giờ câu chuyện đầu tiên của tôi đã hoàn thành. Tôi vươn môi ra với anh. Người cô nhắm mắt lại. Sau đó tôi đẩy anh ấy vào tường và hôn lên môi anh ấy thật mạnh. Lúc đầu anh ấy phản đối một chút.