Trước sự bất cẩn của cô ấy, tôi đã cho vào cốc của cô ấy một liều thuốc ngủ, loại mà cô ấy thường uống, do đó tăng gấp đôi liều lượng hàng ngày của cô ấy, bởi vì trước khi đi ngủ cô ấy sẽ uống liều lượng mà cô ấy uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Với điều này, tôi đã chơi rằng anh ấy sẽ ngủ sâu hơn. Sau đó, tôi về phòng và bật TV như thông lệ giữa chúng tôi trước khi đi ngủ, nhưng tôi đã chọn một chương trình quyền anh, chương trình mà cô ấy cực kỳ không thích. Khi anh ấy vào phòng sau khi uống liều thuốc an thần và thấy rằng anh ấy đang xem TV, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ xem TV trong phòng dành cho khách,