#1 #2

Chịch nhau như chưa từng được chịch gái ngon thích địt kiểu chó Điều này sẽ làm chậm tiến độ của công ty biết bao. kinh doanh Nó cũng sẽ làm chậm tương lai của những người trẻ tuổi Thằng khốn Bây giờ bạn rất giỏi về mọi mặt. Bạn đã thực tập ở cấp cơ sở nhiều năm và đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Bạn có thể đảm nhận bất kỳ công việc nào trong công ty Không sao, làm việc chăm chỉ đi. Đừng có nói nhảm Ke Zhishen gật đầu, thầm nghĩ Wang Ran đang tự khích lệ mình, vài ngày trước Huang Kun đã nói rằng Wang Ran là một người kín tiếng, nhưng Ke Zhishen sau khi nghe điều này đã không coi trọng điều đó.