tôi tách mình ra khỏi Verónica, đặt cô ấy, giống như Laura, trên những chiếc đệm, nơi chỉ tay này, để lặp lại những gì tôi đã làm trước đó. Cái mỏ của tôi ngang với cái choro của Verónica, tôi bắt đầu đưa đầu mỏ qua môi âm đạo của cô ấy, nó trượt đi chỉ vì chất bôi trơn tuyệt vời mà nó có, cùng với chất lỏng của tôi chảy ra, đột nhiên tôi đến gần Laura để cô ấy có thể bú nó cho tôi, anh ấy không cần phải cầu xin, đó là một trong những sở thích của anh ấy đã bị kìm nén quá lâu, tôi đang đưa mặt anh ấy lại gần choro của Verónica cùng với cái mỏ của tôi, khi tôi tiếp xúc với khuôn mặt anh ấy với vẻ đẹp của anh ấy chucha của em gái,