Tôi đã ném mọi thứ xuống địa ngục và nói với em gái tôi “Đừng nghĩ rằng em sẽ bỏ mặc anh như tôi. Hãy cưỡi anh cho đàng hoàng và sau đó chúng ta sẽ nói về việc có nên tiếp tục hay không.” Vào lúc đó mọi người cổ vũ chúng tôi và bắt đầu một cuộc truy hoan đầy ấn tượng. Anh ấy đã nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy người khác làm tình, bây giờ hãy tưởng tượng xem một cuộc truy hoan. Andres đến gần tôi và trước mặt anh ấy là em gái anh ấy. Tôi có thể thấy nó mờ đi bởi cú nhảy của em gái tôi “Chà, Như bạn đã nhận thấy, tất cả chúng tôi đã rất thích em gái của bạn,