“cô giáo Lin nói…. và sau đó là một loạt 3 pha địt nhau… Tôi đâm vào mông của Thầy Syam, người đang đứng và liếm ngực của Thầy Lin… thực sự giống như một cảnh trong phim khiêu dâm !! Trước đó, thầy Syam đã cầm gậy của tôi, thầy đã khóc rồi, thầy và cô Gu Lin đều cầm gậy của tôi, đánh và cắm vào mông thầy Syam “Mày chơi bao giờ chưa?” hỏi cô giáo Lin? “Chưa đâu thầy…” Tôi trả lời thầy… Thầy Lin cười, “Con còn trinh này…” và thầy hai hai hai cười phá lên.. “Bây giờ đây là lỗ của nó.. thầy có thấy không? Lỗ của thầy Syam lại khít rồi..không phải lúc nào chồng cũng đụ đâu…hehehe…mỗi tháng mới được một lần bằng que này…. hehehe…” cô giáo Lin nói…