Bây giờ cả hai chúng ta sẽ rửa sạch cái lỗ nhỏ của mình, cả hai chúng ta đều hơi bẩn vì dòng nước nhỏ chảy ra từ phụ nữ chúng ta, chúng ta phải rửa sạch bên trong, em yêu. Tưởng tượng cảnh người mẹ xoa xà phòng cho con gái và bắt con gái rửa lồn, tôi không thể chịu đựng được nữa và đổ tất cả chất lỏng của mình lên tường. Những ngày sau đó, trong đầu tôi chỉ có một điều duy nhất là tìm lại cô ấy, trên tàu và có thể mời cô ấy đi đâu đó, làm thế nào để hiểu cô ấy hơn. Ngày nào tôi cũng tìm cô ấy ở nhà ga mà không thấy, cho đến một ngày thứ Sáu