Cháu gái về quê buồn chán nên gạ tình các chú hàng xóm

Cô nằm xuống giường và giả vờ như đang ngủ. Tôi nói với anh ta – Em yêu, tôi không nên làm gì bây giờ? anh ấy đã từ chối tôi Cô ấy đã cố tình làm điều này. Tôi hỏi anh ta một lần nữa – tại sao không làm điều đó? Vì vậy, anh ta nói – làm điều đó với một điều kiện. tôi đã hỏi điều kiện gì? Vì vậy, cô ấy nói – bây giờ bạn sẽ đụ mà không có bao cao su … sau đó tôi sẽ làm điều đó. Tôi nói với anh ấy – nếu có vấn đề gì thì sao? Cô ấy nói – không có gì xảy ra … Tôi không … Tôi uống thuốc. Tôi nói – được rồi. Sau đó, cả hai chúng tôi đã sẵn sàng cho vòng thứ hai.