Chàng trai đã không thể cưỡng lại trước bộ ngực đó

thì sẽ rất ngạc nhiên khi biết điều đó trong xã hội. một phụ nữ. Gia đình đó sẽ nghĩ thế nào về điều đó, nhưng trước mắt tôi là một hình hài khác. Và trong vòng nửa giờ, tôi đã đọc hết những cuốn sách của cuộc đời anh ấy. Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi đã hỏi cô ấy rằng cô ấy sẽ bú cặc hay giết người. Sau và trước khi kết hôn, anh ấy đã có bao nhiêu mối tình? Khi tôi nắm được tất cả thông tin, ý tôi là tôi đã nói với anh ấy rằng tôi chỉ muốn gặp anh ấy ngay lập tức. Trẻ em ra về trước 8:30 sáng. Và tôi rảnh trước 10 giờ, sau khi tất cả các công việc khác đã xong.