CAWD-216 Nữ nhân viên muốn được thăng chức Yumeru Kotoishi

CAWD-216 Nữ nhân viên muốn được thăng chức Yumeru Kotoishi, nên chúng tôi thường đi dạo cùng nhau. Anh ta nói Tôi xin lỗi. hôm nay có chuyện gì xảy ra trong lớp. Tôi nói không ai. tất cả chuyện này cứ tiếp diễn. Cô ấy tự hỏi điều gì đã xảy ra với tôi. Bởi vì anh ấy không mong đợi một câu trả lời như vậy từ tôi. Nhà cô ấy đến và cô ấy bỏ đi. Về đến nhà, tôi ăn cơm rồi bắt tay vào làm bài. Sau đó, việc dạy kèm bắt đầu, thực hành những lời dạy của Vandana. Tôi đến nhà mẹ và mẹ mở cổng và thấy tóc thắt bím của mẹ Bandana. Anh ta đang mặc một chiếc nightie.