Cậu nhân viên thầm thương trộm nhớ sếp nữ của mình

chị này nói. Trước sự nài nỉ của Didi, tôi nằm xuống. Sau khi ăn Rasgulla, tôi cho Didi ăn theo cách tương tự và cô ấy nằm xuống. Chân của Didi rất lạnh nên cô ấy đã đặt chân mình vào chân tôi để giữ cho tôi mát. Chân tôi nóng lên nên tôi bị Jinna giật một cái và Rasgulla ngã vào áo len của Didi, rồi Didi cởi áo len và nằm xuống cạnh tôi. Cả hai chúng tôi nằm xuống và bắt đầu nói chuyện. Tôi nói với , chân anh lạnh quá. Càng đến gần chân, nó càng ấm lên. Đầu tiên Didi nhìn tôi sau đó không biết nghĩ gì nên cô ấy đưa chân của mình lại gần tôi. Sau một lúc, Diddy bắt đầu cọ chân vào chân tôi.