Hahaha, chắc cũng không đến nỗi nào, ý tôi là, bạn trai tôi tự giải trí bằng cách đặt đồ của anh ấy xung quanh, nếu anh ấy chỉ dùng tay chạm vào ngực tôi và tôi sẽ như một chiếc mô tô, với điều đó tôi sẽ chỉ cần chạm vào bản thân để cảm thấy tuyệt vời. À vâng! Bạn không cần phải nói với tôi về các mối quan hệ của bạn sẽ như thế nào, hãy nhìn xem, tôi sẽ nói với bạn về điều gì đó và xem bạn hiểu như thế nào Hahaha… Tôi chỉ nói… à… nó đã có một chút muộn. Chúng ta vẫn sẽ nói chuyện vào ngày mai, phải không? Thông thoáng, Hãy suy nghĩ về những gì tôi đã nói với bạn và tôi sẽ cho bạn xem tạp chí vào ngày mai.