Bây giờ tôi có thể thoải mái đụ cô em gái hàng múp

Cô ấy bắt đầu đánh tôi trong khi lạm dụng – đồ khốn! Anh ta đang ra tay với dì của anh ta, tôi sẽ đánh gãy xương của bạn! Một cú đánh rất mạnh của cây chổi đập vào đầu tôi, vì vậy tôi nhìn thấy cơ hội đã bỏ chạy khỏi đó. Họ cũng cố giết tôi bằng cách ném chổi nhưng tôi đã trốn thoát bằng cách nào đó. Bây giờ mông của tôi đã bị vỡ và tôi không thể ở nhà của Nani. Tôi rời khỏi đó cùng ngày. Ngày thứ hai tôi biết sẽ có một sự náo động. Mẹ nhận được một cuộc gọi từ Nani và cô ấy đã gọi cho mẹ ngay lập tức. Từ đó tôi hiểu rằng vấn đề bây giờ đã vượt quá tầm kiểm soát. Cô ấy bắt đầu hỏi tôi – bạn đã làm gì?