chúng ta phải nghi ngờ sự thật được nói ra bằng những lời nói đó. Và ngược lại: nếu bạn cảm nhận được sự thật, nếu bạn kiểm tra chúng bằng những lời chứng thực khác nhau về những cái vuốt ve và nụ hôn, thì những lời nói đó không thành vấn đề để cảm nhận tình yêu. Như mẹ thấy đấy, sự thật quan trọng hơn lời nói trong mọi việc, nhưng chúng quan trọng hơn để thể hiện tình yêu của một người dành cho người khác. – Vòng tay tôi đã vòng qua người cô ấy và tay tôi đi từ từ và nhẹ nhàng từ gáy cô ấy đến eo của mẹ cô ấy. Tay chân của cô ấy tiếp tục treo lủng lẳng ở hai bên –