tôi nắm lấy tay mình giữa hai chân chị và đưa mặt lại gần hơn và bắt đầu đưa lưỡi tôi lướt trên môi âm đạo nóng và ẩm ướt của chị. Tôi đưa lưỡi vào âm đạo của cô ấy trong khi tôi ấn vào âm vật của cô ấy bằng mũi của tôi và điều này khiến cô ấy hét lên một cách thỏa mãn và trong một khoảnh khắc, cô ấy nắm lấy tôi bằng hai tay và ấn tôi vào bụng cô ấy như thể cô ấy muốn đặt tôi vào vỏ của cô ấy. từ đâu chất lỏng của cô ấy chảy ra như suối nước nóng và tôi cảm thấy con cặc của tôi muốn nổ tung. Tôi lướt mặt và bắt đầu đi lên cơ thể cô ấy đưa lưỡi của tôi cho đến khi tôi đưa con cặc của mình đến gần lối vào của âm đạo, tôi đứng dậy.